Váš partner v certifikácii a prepúšťaní šarží liekov.

O nás

Spoločnosť GRAMM, spol. s r.o., pôsobí na trhu s liekmi a špeciálnym zdravotníckym materiálom od roku 1997. Od svojho vzniku sa realizuje a podniká v oblasti zdravotníctva a farmakológie. Je držiteľom povolení na dovoz a distribúciu liečiv , prepúšťanie liekov na trh EU, certifikátu kvality ISO 9001:2000 a certifikátu GMP (správnej výrobnej praxe). Spravuje dcérske lekárenské zariadenia, je zástupcom a distribútorom spoločnosti, ktorá vyrába vysoko špecializované produkty pre liečbu ťažkých kožných defektov a spoločnosti, ktorá vyrába imunosupresíva zo skupiny cyclosporínov.V minulosti v súvislosti so zákonom o štátnom jazyku naša spoločnosť prebaľovala výrobky farmaceutických výrobcov.

 

Toho času spolupracuje s významnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v našom regióne ako sú Onkologický ústav, a.s., Košice, dialyzačné stredisko MEDIALYZ, s.r.o. – neštátny dialyzačný stacionár a nefrologická ambulancia, Centrom asistovanej reprodukcie SPLN, s.r.o. a iné.

 

Celú túto kooperovanú činnosť zastrešujeme prostredníctvom našich piatich spoločností s ručením obmedzeným a to buď v plnom alebo v majoritnom vlastníctve.

 

Na čele spoločnosti od jej vzniku stojí Dr. Miroslav Martinček , ktorý všetku svoju energiu a zanietenosť venuje práve spomínanému odboru – odboru zdravotníctva a farmakológie.

 

V tejto oblasti sa aktivizujeme ako spoločnosť a tým ľudí pôsobiacich okolo nej už 20 rokov. Sme pripravení prijímať výzvy a spracovávať sofistikované požiadavky zo strany farmaceutického trhu k spokojnosti každého z Vás

 

Preto budeme poctení, ak Vás naša spoločnosť spolu s našimi aktivitami osloví a prostredníctvom toho nájdeme spoločnú víziu, ktorá bude smerovať k naplneniu nášho spoločného cieľa a tým bude „optimal batch release“ pre kvalifikované prepúšťanie liekov.

Contact us

 

GRAMM spol. s r.o.

Masarykova 17

040 01 Košice

 

Office:

Michalovská 2

040 10 Košice

Tel./Fax: +421556337430

E-mail: info@gramm.sk

 


Zväčšiť mapu